Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2070 and the 937 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($415 Hàng triệu), Đức ($120 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($68,8 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($52,2 Hàng triệu) và Hà Lan ($46,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($107 Hàng triệu), Hà Lan ($82,3 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($79,1 Hàng triệu), Đức ($56,7 Hàng triệu) và Ý ($44,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites