Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 899 and the 110 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($488 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($319 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($316 Hàng triệu), Đức ($291 Hàng triệu) và Singapore ($276 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($298 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($246 Hàng triệu), Hà Lan ($240 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($206 Hàng triệu) và Đức ($174 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites