Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3046 and the 38 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($63,8 Hàng triệu), Đức ($62,9 Hàng triệu), Trung Quốc ($42 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($36,5 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($30,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($39,2 Hàng triệu), Pháp ($38 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($28,6 Hàng triệu), Malaysia ($26,3 Hàng triệu) và Ấn Độ ($26 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites