Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 914 and the 384 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($485 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($358 Hàng triệu), Trung Quốc ($286 Hàng triệu), Pháp ($273 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($207 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Bỉ-Luxembourg ($338 Hàng triệu), Ấn Độ ($284 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($265 Hàng triệu), Đức ($212 Hàng triệu) và Gà tây ($164 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites