Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3524 and the 406 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($89,8 Hàng triệu), Hà Lan ($55 Hàng triệu), Trung Quốc ($27,7 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($11,1 Hàng triệu) và Ấn Độ ($9,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($36,9 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($17 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($15,1 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($14 Hàng triệu) và Ý ($13,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites