Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4264 and the 455 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($31,7 Hàng triệu), Đức ($8,95 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($6,92 Hàng triệu), Ấn Độ ($5,14 Hàng triệu) và Hà Lan ($3,91 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ấn Độ ($21,1 Hàng triệu), Đức ($9,6 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($9,5 Hàng triệu), Phần Lan ($2,9 Hàng triệu) và Ý ($2,23 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites