Phái sinh Aldehyd

$64,7 Hàng triệu

xuất khẩu 1184 of 1232
1995
2017

1,33

Độ phức tạp của sản phẩm 94 of 1232
1995
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

IND

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Phái sinh Aldehyd? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Phái sinh Aldehyd? List your company on Macro Market.

Phái sinh Aldehyd sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1184 and the 94 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Phái sinh Aldehyd là Trung Quốc ($31,7 Hàng triệu), Đức ($8,95 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($6,92 Hàng triệu), Ấn Độ ($5,14 Hàng triệu) và Hà Lan ($3,91 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ấn Độ ($21,1 Hàng triệu), Đức ($9,6 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($9,5 Hàng triệu), Phần Lan ($2,9 Hàng triệu) và Ý ($2,23 Hàng triệu).

Phái sinh Aldehyd có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Phái sinh Aldehyd Trade

More on Phái sinh Aldehyd from our other sites