Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2831 and the 127 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($68,2 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($61,8 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($48,2 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($47,5 Hàng triệu) và Đức ($45,4 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($83,8 Hàng triệu), Ấn Độ ($45,9 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($40,4 Hàng triệu), Trung Quốc ($34,1 Hàng triệu) và Singapore ($31,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites