Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2387 and the 234 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($159 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($137 Hàng triệu), Trung Quốc ($84,9 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($44,8 Hàng triệu) và Thụy Điển ($30,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Bỉ-Luxembourg ($78,6 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($63,3 Hàng triệu), Ấn Độ ($56,6 Hàng triệu), Đức ($52,2 Hàng triệu) và Trung Quốc ($48,3 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites