Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2665 and the 51 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($136 Hàng triệu), Thái Lan ($83,7 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($57,4 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($57,3 Hàng triệu) và Pháp ($40,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hà Lan ($84,3 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($71,5 Hàng triệu), Ấn Độ ($64,3 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($55,8 Hàng triệu) và Thụy Sĩ ($45,2 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites