Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1242 and the 404 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hà Lan ($510 Hàng triệu), Đức ($314 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($274 Hàng triệu), Saudi Arabia ($205 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($194 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hà Lan ($442 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($356 Hàng triệu), Trung Quốc ($245 Hàng triệu), Đức ($234 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($162 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites