Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4445 and the 606 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($7,52 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($6,34 Hàng triệu), Ấn Độ ($3,31 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($2,57 Hàng triệu) và Khác Á ($2,43 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Cộng hòa Congo ($3 Hàng triệu), Malaysia ($2,96 Hàng triệu), Đức ($2,36 Hàng triệu), Canada ($2,19 Hàng triệu) và Pháp ($2,08 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites