Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1593 and the 441 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Nam Triều Tiên ($368 Hàng triệu), Thái Lan ($199 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($193 Hàng triệu), Singapore ($179 Hàng triệu) và Khác Á ($148 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($529 Hàng triệu), Thái Lan ($147 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($126 Hàng triệu), Ấn Độ ($73,4 Hàng triệu) và Đức ($69,7 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites