Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3571 and the 283 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($63,1 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($37 Hàng triệu), Ý ($24,9 Hàng triệu), Pháp ($23,1 Hàng triệu) và Ấn Độ ($12,4 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ấn Độ ($42,2 Hàng triệu), Trung Quốc ($28,8 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($17,8 Hàng triệu), Đức ($12,6 Hàng triệu) và Hà Lan ($11,8 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites