Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3610 and the 121 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($96 Hàng triệu), Trung Quốc ($27,8 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($16,9 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($15,8 Hàng triệu) và Ấn Độ ($7,74 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($28,3 Hàng triệu), Ấn Độ ($23,7 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($22,6 Hàng triệu), Đức ($17,9 Hàng triệu) và Trung Quốc ($12,3 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites