Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 999 and the 632 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Bỉ-Luxembourg ($466 Hàng triệu), Đức ($343 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($319 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($274 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($267 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hà Lan ($424 Hàng triệu), Đức ($372 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($353 Hàng triệu), Ấn Độ ($265 Hàng triệu) và Trung Quốc ($247 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites