Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3681 and the 812 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($47 Hàng triệu), Trung Quốc ($39,2 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($18,9 Hàng triệu), Hà Lan ($15,5 Hàng triệu) và Phần Lan ($13,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($24,8 Hàng triệu), Đức ($20,5 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($16,8 Hàng triệu), Ấn Độ ($10,4 Hàng triệu) và Úc ($10,1 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites