Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3776 and the 1397 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($88,8 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($38,6 Hàng triệu), Đức ($11,3 Hàng triệu), Brazil ($4,15 Hàng triệu) và Trung Quốc ($3,01 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Nam Triều Tiên ($90,5 Hàng triệu), Đức ($40,4 Hàng triệu), Ý ($10,9 Hàng triệu), Hà Lan ($3,08 Hàng triệu) và Thụy Sĩ ($1,52 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites