Cyclic Rượu

$1,77 tỷ

xuất khẩu 728 of 1232
1995
2017

0,986

Độ phức tạp của sản phẩm 214 of 1232
1995
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Cyclic Rượu? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Cyclic Rượu? List your company on Macro Market.

Cyclic Rượu sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 728 and the 215 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Cyclic Rượu là Trung Quốc ($427 Hàng triệu), Ấn Độ ($372 Hàng triệu), Đức ($222 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($173 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($125 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($250 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($179 Hàng triệu), Đức ($141 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($139 Hàng triệu) và Ấn Độ ($70,4 Hàng triệu).

Cyclic Rượu còn được biết là gỗ, cọ xát, methanol, ethanal, cồn isopropyl.

Cyclic Rượu có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Cyclic Rượu Trade

More on Cyclic Rượu from our other sites