Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3589 and the 906 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($56,4 Hàng triệu), Slovenia ($40,2 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($20,9 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($14,1 Hàng triệu) và Ấn Độ ($8,92 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Nga ($41 Hàng triệu), Đức ($32,8 Hàng triệu), Ý ($24 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($9,6 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($8 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites