Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3582 and the 2 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Thụy Điển ($63,6 Hàng triệu), Đức ($54,2 Hàng triệu), Trung Quốc ($34,9 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($13,7 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($7,74 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Nam Triều Tiên ($30 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($15,7 Hàng triệu), Đức ($15,5 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($15,3 Hàng triệu) và Ý ($10,9 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites