Hydrocarbons Cyclic

$43,7 tỷ

xuất khẩu 71 of 1232
1995
2017

0,583

Độ phức tạp của sản phẩm 394 of 1232
1995
2017

KOR

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Hydrocarbons Cyclic? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Hydrocarbons Cyclic? List your company on Macro Market.

Hydrocarbons Cyclic sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 71 and the 394 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Hydrocarbons Cyclic là Nam Triều Tiên ($10,1 tỷ), Hà Lan ($4,02 tỷ), Hoa Kỳ ($4 tỷ), Singapore ($3,3 tỷ) và Sơn mài Nhật ($2,73 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($16,5 tỷ), Bỉ-Luxembourg ($3,69 tỷ), Hoa Kỳ ($2,41 tỷ), Khác Á ($2,28 tỷ) và Ấn Độ ($2,15 tỷ).

Hydrocarbons Cyclic còn được biết là cyclohexane, benzene, toluene, xylene, styrene, ethylbenzene.

Hydrocarbons Cyclic có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Hydrocarbons Cyclic Trade

More on Hydrocarbons Cyclic from our other sites