Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 573 and the 620 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Nga ($1,39 tỷ), Vương quốc Anh ($657 Hàng triệu), Pháp ($615 Hàng triệu), Đức ($580 Hàng triệu) và Hà Lan ($528 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,43 tỷ), Nam Triều Tiên ($1,2 tỷ), Thụy Điển ($372 Hàng triệu), Đức ($354 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($287 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites