Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3749 and the 276 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Ireland ($63,7 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($35,9 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($7,69 Hàng triệu), Đức ($7,33 Hàng triệu) và Singapore ($6,87 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Bỉ-Luxembourg ($34,5 Hàng triệu), Thái Lan ($26,4 Hàng triệu), Đức ($20,4 Hàng triệu), Indonesia ($8,17 Hàng triệu) và Ý ($6,76 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites