Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2306 and the 84 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($159 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($128 Hàng triệu), Đức ($123 Hàng triệu), Trung Quốc ($64,9 Hàng triệu) và Hà Lan ($57,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($103 Hàng triệu), Hà Lan ($101 Hàng triệu), Pháp ($57,5 Hàng triệu), Ba Lan ($49,7 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($45,6 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites