Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4494 and the 226 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($8,08 Hàng triệu), Trung Quốc ($6,81 Hàng triệu), Đức ($2,14 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($1,56 Hàng triệu) và Pháp ($1,32 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($4,74 Hàng triệu), Pháp ($3,39 Hàng triệu), Hà Lan ($2,58 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($2,24 Hàng triệu) và Ấn Độ ($860 Hàng ngàn).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites