Bánh than

$121 tỷ

xuất khẩu 16 of 1232
1995
2017

-1,546

Độ phức tạp của sản phẩm 1132 of 1232
1995
2017

AUS

Nhà xuất khẩu lớn nhất

JPN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Bánh than? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Bánh than? List your company on Macro Market.

Bánh than sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 16 and the 1133 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Bánh than là Úc ($47 tỷ), Indonesia ($18,9 tỷ), Nga ($16,1 tỷ), Hoa Kỳ ($10,6 tỷ) và Colombia ($7,63 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Sơn mài Nhật ($19,5 tỷ), Ấn Độ ($19,4 tỷ), Trung Quốc ($17,8 tỷ), Nam Triều Tiên ($13,3 tỷ) và Khác Á ($5,68 tỷ).

Bánh than là xuất khẩu lớn nhất của Indonesia, Mông CổBắc Triều Tiên.

Bánh than còn được biết là than đá, than đen, than cứng, than đá.

Bánh than có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Bánh than Trade

More on Bánh than from our other sites