Chromium Ore

$3,26 tỷ

xuất khẩu 580 of 1232
1995
2017

-2,728

Độ phức tạp của sản phẩm 1217 of 1232
1995
2017

ZAF

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Chromium Ore? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Chromium Ore? List your company on Macro Market.

Chromium Ore sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 580 and the 1218 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Chromium Ore là Nam Phi ($1,9 tỷ), Gà tây ($378 Hàng triệu), Kazakhstan ($201 Hàng triệu), Albania ($171 Hàng triệu) và Zimbabwe ($122 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($2,27 tỷ), Mozambique ($222 Hàng triệu), Nga ($170 Hàng triệu), Thụy Điển ($78 Hàng triệu) và Hà Lan ($48,5 Hàng triệu).

Chromium Ore có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Chromium Ore Trade

More on Chromium Ore from our other sites