Nickel Ore

$2,39 tỷ

xuất khẩu 648 of 1232
1995
2017

-1,117

Độ phức tạp của sản phẩm 1031 of 1232
1995
2017

PHL

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Nickel Ore? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Nickel Ore? List your company on Macro Market.

Nickel Ore sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 648 and the 1031 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Nickel Ore là Philippines ($721 Hàng triệu), New Caledonia ($330 Hàng triệu), Nam Phi ($218 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($211 Hàng triệu) và Indonesia ($189 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($1,45 tỷ), Canada ($205 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($188 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($186 Hàng triệu) và Phần Lan ($141 Hàng triệu).

Nickel Ore còn được biết là kim loại, thiêu kết, quặng.

Nickel Ore có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Nickel Ore Trade

More on Nickel Ore from our other sites