Quặng mangan

$6,07 tỷ

xuất khẩu 427 of 1232
1995
2017

-2,48

Độ phức tạp của sản phẩm 1213 of 1232
1995
2017

ZAF

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Quặng mangan? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Quặng mangan? List your company on Macro Market.

Quặng mangan sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 427 and the 1214 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Quặng mangan là Nam Phi ($2,63 tỷ), Úc ($1,34 tỷ), Gabon ($1,01 tỷ), Brazil ($355 Hàng triệu) và Ghana ($264 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($3,29 tỷ), Ấn Độ ($629 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($302 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($292 Hàng triệu) và Na Uy ($257 Hàng triệu).

Quặng mangan có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Quặng mangan Trade

More on Quặng mangan from our other sites