Khoáng sản khác

$2,48 tỷ

xuất khẩu 635 of 1232
1995
2017

-1,144

Độ phức tạp của sản phẩm 1042 of 1232
1995
2017

AUS

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Khoáng sản khác? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Khoáng sản khác? List your company on Macro Market.

Khoáng sản khác sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 635 and the 1042 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Khoáng sản khác là Úc ($926 Hàng triệu), Đức ($225 Hàng triệu), Trung Quốc ($199 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($123 Hàng triệu) và Tây Ban Nha ($99 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($1,01 tỷ), Bỉ-Luxembourg ($102 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($98,6 Hàng triệu), Đức ($87,5 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($83,5 Hàng triệu).

Khoáng sản khác còn được biết là vermiculite, perlite, clorit, kieserite, epsomite, màu đất, oxit sắt chứa mica, các chất khoáng.

Khoáng sản khác có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Khoáng sản khác Trade

More on Khoáng sản khác from our other sites