Looking to buy or sell Tapioca? List your company on Macro Market.

Tapioca sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1173 and the 1140 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Tapioca là Thái Lan ($26,9 Hàng triệu), Khác Á ($20,4 Hàng triệu), Trung Quốc ($10,7 Hàng triệu), Pháp ($4,06 Hàng triệu) và Indonesia ($3,59 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($18,8 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($5,98 Hàng triệu), Hồng Kông ($5,17 Hàng triệu), Trung Quốc ($5,16 Hàng triệu) và Pháp ($4,64 Hàng triệu).

Tapioca còn được biết là tinh bột.

Tapioca có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Tapioca Trade

More on Tapioca from our other sites