Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3360 and the 721 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Gà tây ($73,2 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($71,1 Hàng triệu), Israel ($28,8 Hàng triệu), Phần Lan ($20,8 Hàng triệu) và Trung Quốc ($16,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Mexico ($35,3 Hàng triệu), Hà Lan ($21,6 Hàng triệu), Đức ($18,8 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($18,3 Hàng triệu) và Romania ($9,9 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites