Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 215 and the 4145 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Brazil ($2,44 tỷ), Pháp ($1,18 tỷ), Ấn Độ ($854 Hàng triệu), Đức ($666 Hàng triệu) và Thái Lan ($628 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ý ($683 Hàng triệu), Miến Điện ($659 Hàng triệu), các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất ($533 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($442 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($439 Hàng triệu).

là nhập khẩu lớn nhất của Syria, SomaliaNam Sudan.

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites