Looking to buy or sell Đường thô? List your company on Macro Market.

Đường thô sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 119 and the 1146 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Đường thô là Brazil ($11,4 tỷ), Thái Lan ($2,01 tỷ), Úc ($1,61 tỷ), Pháp ($1,33 tỷ) và Ấn Độ ($951 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Indonesia ($1,97 tỷ), Hoa Kỳ ($1,66 tỷ), Trung Quốc ($1,15 tỷ), Bangladesh ($1,11 tỷ) và các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất ($1,03 tỷ).

Đường thô là xuất khẩu lớn nhất của CubaBelize.

Đường thô là nhập khẩu lớn nhất của Syria, SomaliaNam Sudan.

Đường thô còn được biết là củ cải, nguyên liệu, rắn.

Đường thô có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Đường thô Trade

More on Đường thô from our other sites