Looking to buy or sell Dầu hạt? List your company on Macro Market.

Dầu hạt sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 294 and the 1020 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Dầu hạt là Ukraina ($4,34 tỷ), Nga ($1,41 tỷ), Argentina ($635 Hàng triệu), Gà tây ($530 Hàng triệu) và Hà Lan ($509 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ấn Độ ($1,69 tỷ), Trung Quốc ($612 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($606 Hàng triệu), Hà Lan ($585 Hàng triệu) và Iraq ($462 Hàng triệu).

Dầu hạt là xuất khẩu lớn nhất của Ukraina.

Dầu hạt có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Dầu hạt Trade

More on Dầu hạt from our other sites