Dầu đậu nành

$9,3 tỷ

xuất khẩu 317 of 1232
1995
2017

-1,117

Độ phức tạp của sản phẩm 1030 of 1232
1995
2017

ARG

Nhà xuất khẩu lớn nhất

IND

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Dầu đậu nành? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Dầu đậu nành? List your company on Macro Market.

Dầu đậu nành sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 317 and the 1030 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Dầu đậu nành là Argentina ($3,88 tỷ), Brazil ($1,04 tỷ), Hoa Kỳ ($871 Hàng triệu), Paraguay ($482 Hàng triệu) và Hà Lan ($457 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ấn Độ ($2,51 tỷ), Bangladesh ($616 Hàng triệu), Algeria ($589 Hàng triệu), Trung Quốc ($475 Hàng triệu) và Morocco ($397 Hàng triệu).

Dầu đậu nành có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Dầu đậu nành Trade

More on Dầu đậu nành from our other sites