Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4167 and the 2062 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($47,7 Hàng triệu), Đan Mạch ($22,4 Hàng triệu), Đức ($3,66 Hàng triệu), Hà Lan ($2,95 Hàng triệu) và Ý ($941 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($24,1 Hàng triệu), Canada ($12,7 Hàng triệu), Đức ($10,2 Hàng triệu), Hà Lan ($9,2 Hàng triệu) và Thụy Sĩ ($4,48 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites