Hạt dầu khác

$4,13 tỷ

xuất khẩu 523 of 1232
1995
2017

-2,017

Độ phức tạp của sản phẩm 1195 of 1232
1995
2017

IND

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Hạt dầu khác? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Hạt dầu khác? List your company on Macro Market.

Hạt dầu khác sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 523 and the 1195 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Hạt dầu khác là Ấn Độ ($474 Hàng triệu), Sudan ($458 Hàng triệu), Trung Quốc ($381 Hàng triệu), Ethiopia ($348 Hàng triệu) và Nigeria ($206 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($817 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($296 Hàng triệu), Gà tây ($290 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($231 Hàng triệu) và Đức ($214 Hàng triệu).

Hạt dầu khác có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Hạt dầu khác Trade

More on Hạt dầu khác from our other sites