Hạt cải dầu

$11,2 tỷ

xuất khẩu 279 of 1232
1995
2017

0,029

Độ phức tạp của sản phẩm 651 of 1232
1995
2017

CAN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Hạt cải dầu? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Hạt cải dầu? List your company on Macro Market.

Hạt cải dầu sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 279 and the 651 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Hạt cải dầu là Canada ($5,1 tỷ), Úc ($1,21 tỷ), Ukraina ($888 Hàng triệu), Pháp ($829 Hàng triệu) và Romania ($581 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($2,58 tỷ), Trung Quốc ($2,12 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,13 tỷ), Bỉ-Luxembourg ($1,04 tỷ) và Mexico ($714 Hàng triệu).

Hạt cải dầu còn được biết là thứ cải hột.

Hạt cải dầu có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Hạt cải dầu Trade

More on Hạt cải dầu from our other sites