Lúa mì bột

$4,46 tỷ

xuất khẩu 495 of 1232
1995
2017

-1,375

Độ phức tạp của sản phẩm 1096 of 1232
1995
2017

TUR

Nhà xuất khẩu lớn nhất

IRQ

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Lúa mì bột? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Lúa mì bột? List your company on Macro Market.

Lúa mì bột sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 495 and the 1096 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Lúa mì bột là Gà tây ($1,04 tỷ), Kazakhstan ($472 Hàng triệu), Đức ($303 Hàng triệu), Argentina ($195 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($155 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Iraq ($581 Hàng triệu), Afghanistan ($419 Hàng triệu), Hà Lan ($225 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($183 Hàng triệu) và Angola ($168 Hàng triệu).

Lúa mì bột là nhập khẩu lớn nhất của AfghanistanEritrea.

Lúa mì bột còn được biết là meslin.

Lúa mì bột có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Lúa mì bột Trade

More on Lúa mì bột from our other sites