Looking to buy or sell Cao lương? List your company on Macro Market.

Cao lương sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 783 and the 1175 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Cao lương là Hoa Kỳ ($1,07 tỷ), Sudan ($92 Hàng triệu), Argentina ($74 Hàng triệu), Úc ($72,3 Hàng triệu) và Pháp ($25,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($907 Hàng triệu), Mexico ($94 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($86 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($37,4 Hàng triệu) và Kenya ($31,9 Hàng triệu).

Cao lương còn được biết là hạt, ngũ cốc, hạt kê, lúa miến.

Cao lương có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Cao lương Trade

More on Cao lương from our other sites