Ngô

$30,2 tỷ

xuất khẩu 110 of 1232
1995
2017

-0,988

Độ phức tạp của sản phẩm 983 of 1232
1995
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

MEX

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Ngô? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Ngô? List your company on Macro Market.

Ngô sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 110 and the 983 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Ngô là Hoa Kỳ ($9,4 tỷ), Brazil ($4,69 tỷ), Argentina ($4,05 tỷ), Ukraina ($2,97 tỷ) và Pháp ($1,43 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Mexico ($2,83 tỷ), Sơn mài Nhật ($2,77 tỷ), Nam Triều Tiên ($1,63 tỷ), Ai Cập ($1,48 tỷ) và Tây Ban Nha ($1,39 tỷ).

Ngô còn được biết là hạt, ngũ cốc, chưa xay.

Ngô có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Ngô Trade

More on Ngô from our other sites