Hạt nhục đậu khấu

$568 Hàng triệu

xuất khẩu 992 of 1232
1995
2017

-1,493

Độ phức tạp của sản phẩm 1114 of 1232
1995
2017

IDN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

IND

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Hạt nhục đậu khấu? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Hạt nhục đậu khấu? List your company on Macro Market.

Hạt nhục đậu khấu sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 992 and the 1114 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Hạt nhục đậu khấu là Indonesia ($137 Hàng triệu), Ấn Độ ($133 Hàng triệu), Guatemala ($129 Hàng triệu), Nepal ($42,8 Hàng triệu) và Sri Lanka ($21,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ấn Độ ($79,7 Hàng triệu), Saudi Arabia ($58,4 Hàng triệu), Việt Nam ($43,8 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($31,6 Hàng triệu) và Đức ($31,2 Hàng triệu).

Hạt nhục đậu khấu là xuất khẩu lớn nhất của Grenada.

Hạt nhục đậu khấu còn được biết là gia vị.

Hạt nhục đậu khấu có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Hạt nhục đậu khấu Trade

More on Hạt nhục đậu khấu from our other sites