Đinh hương

$597 Hàng triệu

xuất khẩu 983 of 1232
1995
2017

-1,649

Độ phức tạp của sản phẩm 1151 of 1232
1995
2017

MDG

Nhà xuất khẩu lớn nhất

IDN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Đinh hương? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Đinh hương? List your company on Macro Market.

Đinh hương sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 983 and the 1151 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Đinh hương là Madagascar ($288 Hàng triệu), Singapore ($97,4 Hàng triệu), Sri Lanka ($49,9 Hàng triệu), Comoros ($41,1 Hàng triệu) và Tanzania ($35,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Indonesia ($161 Hàng triệu), Ấn Độ ($151 Hàng triệu), Singapore ($105 Hàng triệu), Việt Nam ($45,6 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($14,6 Hàng triệu).

Đinh hương là xuất khẩu lớn nhất của Comoros.

Đinh hương còn được biết là gia vị.

Đinh hương có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Đinh hương Trade

More on Đinh hương from our other sites