Quế

$607 Hàng triệu

xuất khẩu 979 of 1232
1995
2017

-1,406

Độ phức tạp của sản phẩm 1104 of 1232
1995
2017

LKA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Quế? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Quế? List your company on Macro Market.

Quế sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 979 and the 1104 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Quế là Sri Lanka ($190 Hàng triệu), Indonesia ($154 Hàng triệu), Trung Quốc ($107 Hàng triệu), Việt Nam ($80,7 Hàng triệu) và Hà Lan ($11,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($118 Hàng triệu), Mexico ($91,5 Hàng triệu), Ấn Độ ($60,3 Hàng triệu), Hà Lan ($19,8 Hàng triệu) và Việt Nam ($18,3 Hàng triệu).

Quế còn được biết là gia vị.

Quế có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Quế Trade

More on Quế from our other sites