Looking to buy or sell Vani? List your company on Macro Market.

Vani sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 803 and the 1156 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Vani là Madagascar ($894 Hàng triệu), Indonesia ($132 Hàng triệu), Đức ($47 Hàng triệu), Pháp ($46,3 Hàng triệu) và Canada ($36,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($574 Hàng triệu), Pháp ($271 Hàng triệu), Đức ($137 Hàng triệu), Mauritius ($52,7 Hàng triệu) và Hà Lan ($41,4 Hàng triệu).

Vani là xuất khẩu lớn nhất của Madagascar.

Vani còn được biết là gia vị.

Vani có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Vani Trade

More on Vani from our other sites