Trái cây nhiệt đới

$12,8 tỷ

xuất khẩu 254 of 1232
1995
2017

-1,729

Độ phức tạp của sản phẩm 1164 of 1232
1995
2017

MEX

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Trái cây nhiệt đới? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Trái cây nhiệt đới? List your company on Macro Market.

Trái cây nhiệt đới sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 254 and the 1164 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Trái cây nhiệt đới là Mexico ($3,49 tỷ), Costa Rica ($1,54 tỷ), Peru ($909 Hàng triệu), Hà Lan ($736 Hàng triệu) và Chile ($569 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($4,11 tỷ), Hà Lan ($1,08 tỷ), Đức ($729 Hàng triệu), Pháp ($708 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($652 Hàng triệu).

Trái cây nhiệt đới là xuất khẩu lớn nhất của Palestine.

Trái cây nhiệt đới còn được biết là tươi, khô, lê, quả mộc qua, đá, hoa quả, dứa, ngày, quả bơ, xoài, ổi, ngày, quả sung, quả bơ.

Trái cây nhiệt đới có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Trái cây nhiệt đới Trade

More on Trái cây nhiệt đới from our other sites