Chuối

$13,7 tỷ

xuất khẩu 235 of 1232
1995
2017

-2,144

Độ phức tạp của sản phẩm 1199 of 1232
1995
2017

ECU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Chuối? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Chuối? List your company on Macro Market.

Chuối sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 235 and the 1199 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Chuối là Ecuador ($3,38 tỷ), Costa Rica ($1,75 tỷ), Philippines ($1,62 tỷ), Guatemala ($1,32 tỷ) và Colombia ($1,08 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($2,66 tỷ), Đức ($1,11 tỷ), Bỉ-Luxembourg ($1,11 tỷ), Sơn mài Nhật ($763 Hàng triệu) và Hà Lan ($746 Hàng triệu).

Chuối là xuất khẩu lớn nhất của Costa RicaGuatemala.

Chuối còn được biết là chuối, latundan, Cavendish.

Chuối có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Chuối Trade

More on Chuối from our other sites