Các loại đậu khô

$12,3 tỷ

xuất khẩu 259 of 1232
1995
2017

-1,633

Độ phức tạp của sản phẩm 1147 of 1232
1995
2017

CAN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

IND

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Các loại đậu khô? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Các loại đậu khô? List your company on Macro Market.

Các loại đậu khô sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 259 and the 1147 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Các loại đậu khô là Canada ($2,85 tỷ), Úc ($2,45 tỷ), Hoa Kỳ ($1,07 tỷ), Miến Điện ($870 Hàng triệu) và Trung Quốc ($624 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ấn Độ ($3,36 tỷ), Pakistan ($799 Hàng triệu), Gà tây ($549 Hàng triệu), Trung Quốc ($460 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($430 Hàng triệu).

Các loại đậu khô còn được biết là đậu, đậu xanh, frijoles, đậu Hà Lan.

Các loại đậu khô có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Các loại đậu khô Trade

More on Các loại đậu khô from our other sites